žalsvas

žal̃svas, -à adj. (4) I, Rtr, Š, , , NdŽ, , DrskŽ; D.Pošk, I, G122, LsB346, M, LL322 1. kuris šviesiai žalios spalvos: Aliejus aguoninis gelsvas, o kanapinis žal̃svas J. Degutas biškį žal̃svas, yr minkštesnis, riebesnis [už dervą] Vg. [Juodalksniais dažytos vilnos] rudos, kaip ir iš žal̃svo, kaip ir an samanų, tokia jau [spalva] Kp. Prišutini šieno, kiaušinius sudedi, tai tokie žal̃svūs išeina, gražūs [margučiai] Zr. Su rugių laiškais labai tokie žalsvì, gražūs [margučiai] Pšš. Labai gražiai žal̃svas, lyg iš gelsvo PnmR. Nuo rugiagėlių, tai tokia žalsvà spalvelė [margučių] Sk. Man šita žalsviukė suknelė graži Rmš. Ir lygi kaip stiklas jūra buvo visai ne juoda, o žalsva . Taip ir rodos, kad iš po tų žybčioja žalsvos vilkų akys J.Bil. Žal̃svas in juodą dera Dglš. Tarp medžių šakų įsipynę žybčioja žalsvi spinduliai K.Bink. Paliepė oi skani, didelė, žalsvas viršus, kraštai užsiraitę Aln. Kai kur rausvi daigeliai, kai kur žalsvì Al. Jam prie šono tada iš šaknų, jo greta uoselis žalsvutis išdygo Mair. Marguoja geltonų, raudonų, žalsvų lapų vainikai tarp žalių papurusių pušaičių ir pritūpusių eglučių A.Rūt. Rugiai vos pastebimai lingavo ir smilko žalsvu dūmeliu M.Katil. Ant didelio žalsvo akmens sėdėjo žmogus su meškere L.Dovyd. Daugelis [musmirių] rūšių nuodingos: žalsvoji musmirė (Amanita phalloides) ir dvokiančioji musmirė (A. virosa) mirtinai nuodingos LTEVIII45.
žalsvaĩ adj. ; D.Pošk, M: Su kerpėms dažė [siūlus] pilkai žalsvaĩ Sg. [Šventagaršvė] žydi baltai, gal kiek žalsvaĩ Žž. Laumžirgis buvo žalsvai mėlynas su grakščiai išlenktu liemeniu K.Saj. Dangus virš galvos melsvas, tik vakaruose tai rausvai, tai žalsvai prieš saulėleidį nusidažęs A.Mišk. Vilko akys atšviečia žalsvaĩ Zp. žalsvỹn adv. .
2. žaliuojantis šviesiai žalia spalva (apie augalus): Teip greit pavasaris prasidėjo, jau visi medžiai žalsvì Krs. 3. apsitraukęs dumblu: Purvinas, žal̃svas, toki kap dumblukai, kap kas (žydintis vanduo) Kpč. Šulinys buvo akmeninis, senoviškas, žalsvų samanų priaugęs J.Gruš. 4. neprinokęs, nepribrendęs (ppr. apie javus): Pjovėm rugius da žalsvùs ir pirty džiovenom Antr. Čia par tą daiktą dar žalsvì miežiai Pc. 5. neiškepęs ar neišviręs: Duona kiek žalsvà, par greit išėmiau iš pečiaus Vkš. Pirmai, ka buvo šviežias, tai lyg žal̃svas, o dabar pribrendęs [pyragas] Graž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žalsvas — žal̃svas bdv. Gelsvai̇̃ žalsvà spalvà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žalsvumas — žalsvùmas sm. (2) Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DūnŽ; L → žalsvas: 1. Genukas tokis tamsus, o pilvas jo in žalsvùmą Brb. [V]antos lapų kitoks žalsvùmas (dažant kiaušinius tais lapais) Šmn. Kaip ir iš žalsvùmo, iš pilkumo to žylelė PnmR. Jo pilkos drumstos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aliksninė — alìksninė sf. (1) Ds grybas, kurio viršus panašus į rudmėsę, tik žalsvas, o apačia gelsva: Alìksninės storos, sūdyt gerai Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyžalis — apyžalis, ė adj. (1), apìžalis (1) Žg 1. gerokai žalias, žalsvas: Lietus užlijo, pieva tuoj apyžalė pasidarė Rm. apyžaliai adv.: Siūlus apyžaliai nudažė Nmn. 2. ne visai prinokęs: Apyžalis obuolys negardu Rm. Rugiai dar apyžaliai J. 3. Gs ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barzda — barzdà sf. (4) 1. SD19, J žandų ir smakro plaukai: Barzdà baigia pasmakrę želti J.Jabl. Barzdà kaip vėtyklė Ėr. Jo barzdà visai nušiuro, liko smaila kaip ožio Jnš. Vyrai barzdàs skuta Dkš. Štai ir jis kap ožys bar̃zdą krato Plv. Vaikšto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dagilis — dagìlis sm. (2) žr. dagys: 1. Dagìlis įdūrė skaudžiai J. Koki čia rugiai – pilna dagìlių Švnč. Dagiliai su dygliais Škn. Ko taip lakstai – a dagìlis įlindo [uodegon]! Jnšk. Biz biz bizeliõ, tau dagìlis uodegõ[je]! (sakoma apie karves) Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • heliotropas — heliotròpas sm. (2) DŽ 1. bot. kvapi ežeininių šeimos darželio gėlė lelijiniais žiedais. 2. skaidrus žalsvas mineralas, chalcedono atmaina …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jorsvas — jõrsvas, à adj. (4) BŽ174 žalsvas: Mažas ir smulkias rykšteles, taip pat ir didžiai drūktas jorsvas, turinčias išblaškytas sprogymes, reik taip pat atimti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kambris — sm. (1) geol. paleozoinės eros periodas: Žalsvas kambrio molinis skalūnas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mainyti — mainyti, maĩno, maĩnė K; SD148, R 1. tr., intr. atiduoti ką savo ir gauti į tą vietą kitą daiktą, daryti mainus: Šiokį metą žmonys braidė taškė po miestelį parduodami, pirkdami ar mainydami kumelėmis Žem. Gyvolį mainaũ, o knygą keičiu J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.